+359 (2) 8105 454 [email protected] ул. Локомотив №1 Понеделник до Петък 8:00-17:00

Portfolio

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 18.02.2021 г. ЦЕРБ БИЛД ЕООД стартира изпълнението на проект за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, която е насочена към осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.077-0912-C01

Проектът ще се реализира в рамките на 3 месеца в периода 18.02.2021 – 18.05.2021 г.Общата стойност на проекта е в размер на 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране

Categories